Jaunumi

06.01.2022

Paziņojums par izsolēm

Paziņojums par nekustamā īpašuma Skolas ielā 13, Rīgā, atklātās izsoles rezultātu apstiprināšanu un nekustamā īpašuma Vidus ielā 2, Rīgā, atklātās izsoles atzīšanu par nenotikušu.

Saskaņā ar Igaunijas Republikas Valsts īpašuma likuma 37. panta 1. punktu, 68. panta 1., 2., 4. un 5. punktu, 70. panta 1. punktu un 71. panta 1. punktu un Igaunijas Republikas Ārlietu ministrijas statūtu 20. punkta 8. apakšpunktu un 2021.gada 14.decembrī notikušās mutiskās izsoles protokolu Nr.6.2-9/5:

1. Pamatojoties uz 2021.gada 22.jūnija direktīvu Nr.1-2/81 par Igaunijas Republikas Ārlietu ministrijas pārziņā esošā nekustamā īpašuma Skolas ielā 13, Rīgā (kadastra numurs: 01000200115, reģistrācijas numurs Igaunijas Republikas Nekustamā īpašuma valsts reģistrā: KV33891) pārdošanu, ir apstiprināti 2021.gada 14.decembrī rīkotās atklātās mutiskās izsoles rezultāti:

  1. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 13, Rīgā, atklātās mutiskās izsoles uzvarētāju atzīta SIA “SL Real Estate” (reģistrācijas numurs 40203349423), kas piedāvāja pirkuma maksu EUR 4 610 000 (četri miljoni seši simti desmit tūkstoši eiro);
  2. Otro labāko piedāvājumu iesniedza SIA “K47” (reģistrācijas numurs 40203089245), kas piedāvāja pirkuma maksu EUR 4 600 000 (četri miljoni seši simti tūkstoši eiro);
  3. Nekustamā īpašuma Skolas ielā 13, Rīgā, pirkuma līgums ar atklātās mutiskās izsoles uzvarētāju tiks noslēgts divu mēnešu laikā no izsoles rezultātu paziņošanas.

 

2. Pamatojoties uz 2021.gada 22.jūnija direktīvu Nr.1-2/81 par Igaunijas Republikas Ārlietu ministrijas pārziņā esošā nekustamā īpašuma Vidus 2, Rīgā (kadastra numurs 01000110018, Igaunijas Republikas Nekustamā īpašuma valsts reģistra kods KV1131) pārdošanu, izsole ir atzīta par nenotikušu dalībnieku trūkuma dēļ.

 

3. Izsoles rezultātus var apstrīdēt 30 (trīsdesmit) dienu laikā no to apstiprināšanas, iesniedzot apelācijas sūdzību Tallinas apgabaltiesā Igaunijas Republikas Administratīvās tiesas procesa kodeksā noteiktajā kārtībā.

 

Izsoles organizētājs:

SIA LATIO, Elizabetes iela 21A, Rīga, LV-1010, tālr. 67032300, e-pasts: latio@latio.lv

Citi saistītie raksti