Rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LATIO”
Reģistrācijas Nr. 41703000843
Juridiskā adrese: Elizabetes iela 21A-102, Rīga, LV-1010
Banka: A/s Swedbank
Konts Nr. LV87HABA0001408035914 M/V
Tālr.: +371­ 67032300  
E-pasts: latio@latio.lv
www.latio.lv