2013. gada kalendārs

2013.gada kalendārs

Vilhelms Mihailovskis

Fotogrāfiju kolekcija HUMANS

Fotogrāfija – tā ir Dieva dāvana, ko vienīgi var saglabāt. Viegli pazaudēt, taču iemantot – neiespējami. Fotogrāfija ir tikai dvaša, pieskāriens mūžībai, vēstījums cilvēcei. Vai Tevi vēlēsies sadzirdēt? Tāds ir jautājums.