Jaunumi

15.11.2023

Kāda ir vērtētāja loma darījumos ar komercīpašumiem?

Parasti ar komercīpašumiem saprotam rūpnīcas, biroju platības, tirdzniecības telpas, kā arī viesnīcas un namīpašumus. Tomēr komercobjekts var būt arī zobārsta kabinets, izglītības iestāde, sporta komplekss, autoserviss, degvielas uzpildes stacija, mežs, graudu kalte, zemnieku saimniecība, saules paneļu vai vēja parks un neskaitāmi citi specializētie īpašumi. Kāda ir komercīpašumu vērtētāja darba specifika un kā profesionāls vērtējums klientam var palīdzēt biznesā?

To skaidro “Latio” sertificētie komercīpašumu vērtētāji Anda Zvirbule un Monvīds Grāvītis.

“Jebkura vērtētāja galvenais uzdevums ir veikt rūpīgu īpašuma izpēti un sagatavot klienta mērķa sasniegšanai nepieciešamu informāciju, un tā nav tikai īpašuma tirgus cena,” stāsta Anda Zvirbule. “Bieži vien mūsu klients ir pircējs, kura uzdevumā pārbaudām noskatītā īpašuma cenas atbilstību. Šajā gadījumā jāatceras - svarīgi doties pie vērtētāja vēl pirms tam, kā tiek izteikts cenas piedāvājums. Mēs pārbaudīsim visus ar īpašumu saistītos apgrūtinājumus, ierobežojumus, dokumentācijas trūkumu un citus īpašuma vērtību samazinošus vai paaugstinošus faktorus. Vērtējuma atskaitē būs iekļauti būtiski argumenti, ko izmantot sarunā ar pārdevēju papildus noteiktajai īpašuma tirgus vērtībai.”

Komercīpašumu vērtētāji var sniegt būtisku atbalstu klientam dažādās situācijās. Piemēram:

Gūt augstākus ienākumus, iznomājot namīpašumu, biroja ēku vai citu objektu.

Vērtētājs aprēķinās potenciāli labāko nomas maksu, apkopos informāciju par visiem spēkā esošajiem nomas līgumiem un palīdzēs sastādīt jaunu nomas piedāvājumu.

Saprast, kā būtu izdevīgāk rīkoties ar īpašumu konkrētā tirgus situācijā.

Dažkārt īpašniekam ir grūti saprast atbilstošāku rīcības plānu darījumam ar savu nekustamo īpašumu – vai to ir izdevīgāk pārdot, vai tomēr iznomāt. Vērtētājs apkopos informāciju par līdzīgiem reģistrētiem darījumiem, kā arī noteiks īpašuma pašreizējo vai nākotnes vērtību.

Atrast pamatotus argumentus sarunai ar banku par kredīta likmes pazemināšanas iespējām.

Ja īpašums ir vērtēts pirms ilga laika vai ķīla kļuvusi vērtīgāka, daudzos gadījumos iespējams samazināt ikmēneša maksājumus bankai, pārvērtējot īpašumu. Tāpat  vērtētājs palīdz sagatavot dokumentāciju, kuru nepieciešams iesniegt kredītiestādei.
 

Sagatavoties sarunai ar namīpašnieku par nomas maksas samazināšanu.

Pēdējā gada laikā “Latio” novērojis lielāku interesi no restorānu un nelielu biroju īpašniekiem ar mērķi aktualizēt šā brīža apstākļiem piemērotāko nomas maksas apmēru. Vērtētājs šajā gadījumā var novērtēt nomas tiesību līgumus, lai gūtu pamatojumu nomnieka prasībai pēc izdevīgākiem nosacījumiem.
 

Risināt kopīpašuma jautājumus.

Sertificēts vērtētājs var noteikt daļas vērtību kopīpašumā. Vērtējums lieti noder dažādās strīdus situācijās, risinot jautājumus vairāku īpašnieku starpā, kā arī sniedz ieteikumus, kā paaugstināt savas īpašuma daļas vērtību.
 

Izdevīgi pārdot meža vai lauku īpašumu.

Apsekojot īpašumu, vērtētājs sniedz neatkarīgu viedokli par meža, lauksaimniecības zemes vai lauku sētas patieso vērtību. Tiek sagatavots Latvijas Republikas standartiem atbilstošs dokuments, kas ir gatavs iesniegšanai jebkurā kredītiestādē. Tāpat vērtējumā tiek iekļauts detalizēts apraksts ar izmantotajām aprēķina metodēm un datiem.
 

Sagatavoties sarunai ar investoriem.

Lai gūtu pamatojumu iespējamai investīciju saņemšanai, vērtētājs aprēķina un analizē biznesa projekta dzīvotspēju jau tā sākotnējā stadijā, argumentējot projekta ekonomisko efektivitāti.
 

Uzlabot rādītājus finanšu pārskatā, pārvērtējot uzņēmuma aktīvus.

Var būtiski uzlabot finanšu pārskata rādītājus, palielinot aktīvu vērtību, kā arī pašu kapitālu. Tas sniegtu iespēju vienoties ar kredītiestādēm, piegādātājiem un sadarbības partneriem par labākiem sadarbības nosacījumiem.
 

Noteikt atbilstošu īpašuma pārdošanas cenu

Visbiežāk vērtējums palīdz pārdevējam noteikt tirgum adekvātu pārdošanas cenu ar mērķi īpašumu realizēt pēc iespējas ātrāk, kā arī sniedz ieteikumus komercobjekta vērtības celšanai pirms tā pārdošanas.

“Uzņēmuma “Latio” reputācija garantē augstāko kvalitātes latiņu ikviena nekustamā īpašuma vērtēšanas procesā, tādēļ rūpīgi iedziļināmies katra klienta situācijā. Vairāk nekā 30 gadu garumā uzkrātā pieredze un veiksmīgā sadarbība ir iemesls, kādēļ “Latio” vērtējumus pieņem visas Latvijas komercbankas – arī tās, kurām ir īpaši specifiskas prasības,“ sarunu noslēdz Monvīds Grāvītis.

Nepieciešams vērtējums specializētam īpašumam vai komercīpašumam?

Sazinies ar mums

Citi saistītie raksti