Jaunumi

29.01.2024

Kā nekustamā īpašuma vērtējums palīdz pircējam un kā - pārdevējam?

Ja gads sācies negaidīti, no radinieka saņemot mantojumā lauku māju, beidzot esi sakrājis pirmo iemaksu dzīvoklim vai radusies vēlme pārdot savu īpašumu, nākamais solis ir pasūtīt nekustamā īpašuma vērtējumu. Tas nepieciešams, gan plānojot pirkt īpašumu bez kredīta, gan ar hipotekāro kredītu, gan izliekot īpašumu pārdošanā vai gadījumā, ja tas mantots.

Lai gan varētu šķist, ka nekustamā īpašuma vērtējums sniedz informāciju tikai par konkrētā īpašuma tirgus vērtību, palīdzot noteikt tā pārdošanas cenu, patiesībā vērtējums ir daudzpusīga analīze. Tas pilnvērtīgi izskaidro situāciju par īpašuma tiesībām, apgrūtinājumiem, pozitīviem un negatīviem faktoriem, kā arī vērtējamā objekta likviditāti tirgū. Aprēķinot īpašuma tirgus vērtību, sertificēts vērtētājs ņem vērā tādus faktorus kā īpašuma veids, tehniskais stāvoklis, novietojums, apgrūtinājumi, iespējamās pārbūves u.c.

Kā “Latio” vērtējums var palīdzēt pircējam?

Ļauj atklāt slēptās problēmas. Ne vienmēr īpašuma iegāde rit kā pa diedziņu. Nereti atklājas dažādi trūkumi, piemēram, nesakārtotas īpašumtiesības un kopīpašuma lietošanas kārtības līgumi, nesaskaņota pārbūve vai apgrūtinājumi. Kļūstot par jauno īpašnieku, atbildība par visām sekām, ko varētu radīt šie faktori, būs jāuzņemas pašam, turklāt par to novēršanu maksājot no saviem līdzekļiem – piemēram, nesaskaņotas pārbūves gadījumā sods var būt vairāku simtu apmērā! Vērtētāja konsultācija palīdzēs jau savlaicīgi atklāt šīs problēmas un izvairīties no situācijas, kad iegādāts “kaķis maisā”.

Atspoguļo cenas atbilstību. Situācija nekustamo īpašumu tirgū mēdz būt ļoti mainīga. Ja iepriekš nav bijusi pieredze ar īpašuma iegādi, novērtēt cenas atbilstību vidējām tirgus cenām ir sarežģīti – dažkārt pārdevēja noteiktā cena vairākas reizes pārsniedz vidējo. Sertificētie “Latio” vērtētāji aprēķinās, kāda ir šī brīža īpašuma tirgus vērtība, ņemot vērā arī visus konkrētā īpašuma trūkumus. Nekustamā īpašuma novērtējums ir būtisks arguments, ko varēsi izmantot sarunā ar pārdevēju.

Kā “Latio” vērtējums palīdz pārdevējam?

Palīdz ātrāk pārdot īpašumu. “Latio” speciālisti novērojuši: 8 no 10 īpašniekiem ir grūtības noteikt tirgum adekvātu pārdošanas cenu. Ja tā ir pārāk zema, īpašnieks zaudē naudu, bet prasot pārlieku lielu summu, samazinās potenciālo pircēju loks un tiek zaudēts laiks.

Ļauj izvairīties no problēmām darījuma slēgšanas procesā. Pat, ja īpašumam atradies pircējs, teikt “hop” būs par agru – sevišķi, ja iesaistīts bankas finansējums. Piemēram, ja bankas pieprasītais un sertificēta vērtētāja sagatavotais vērtējums izrādās zemāks par Tevis prasīto īpašuma cenu, starpību pircējam nāksies segt no saviem iekrājumiem – ja pircējs to nespēs, darījums nenotiks. Ja nekustamā īpašuma tirgus vērtība būtu zināma jau pirmajā sarunā ar potenciālo pircēju, tad daudz ātrāk varētu noskaidrot, vai pircējs spēs iegādāties šo īpašumu, kā arī ļautu izvairīties no situācijas, kad ieinteresētais pircējs nokaulē īpašuma cenu zem tirgus vērtības.

Vēl viena situācija - banka uzskata, ka īpašums neatbilst kredīta nodrošinājuma kritērijiem, atklājot īpašuma apgrūtinājumus, tādēļ nepiešķir kredītu īpašuma iegādei vai piešķir to mazākā apmērā vai arī aizkavējas darījuma process, kamēr īpašnieks sakārto būtisku dokumentāciju. Pircējs var tikt zaudēts arī otrajā gadījumā, neesot gatavs gaidīt nedēļas un pat mēnešus, līdz īpašnieks atrisinās visas ar dokumentāciju saistītās problēmas.

“Latio” savā vairāk nekā 32 gadus ilgajā pieredzē ir sagatavojis vairāk nekā 100 000 vērtējumu neskaitāmiem mājokļiem, komercīpašumiem un specializētajiem objektiem.

Kas jāņem vērā, pasūtot vērtējumu?

Norādi vērtējuma mērķi

Informē vērtētāju, vai tas nepieciešams kredīta saņemšanai bankā, īpašuma pārdošanai, mantojuma noformēšanai, tiesvedībai vai citām vajadzībām. Katrā no šiem gadījumiem atšķiras gan nepieciešamo dokumentu, gan vērtētāja darba apjoms.

Sniedz precīzu darba uzdevumu

Atsevišķos gadījumos vienam un tam pašam īpašumam var noteikt vairākas objektīvas un pamatotas, taču atšķirīgas vērtības. Piemēram, nepabeigta īpašuma pašreizējā vērtība pieņemtajā stāvoklī būs viena, bet, iekļaujot konkrētu nosacījuma izpildi, piemēram, mājas nodošanu ekspluatācijā, cita. Rezultātā abas vērtības būs objektīvas, bet izmantojamas dažādiem mērķiem.

Sagatavo dokumentus

Pēc vērtējuma pasūtījuma saņemšanas Tev būs nepieciešams iesniegt sekojošus dokumentus:

  • zemesgrāmatas aktuālā izdruka;
  • ja īpašums ir domājamā daļa no kopīpašuma -  koplietošanas līgums un citi ar īpašuma koplietošanu saistīti dokumenti;
  • kadastrālās uzmērīšanas lieta;
  • mājai – zemes robežu plāns;
  • ja veikta renovācija vai pārbūve - apliecinājuma karte vai cits dokuments, kas liecina par pārbūves legalizāciju;
  • informācija par apgrūtinājumiem un citi dokumenti atkarībā no konkrētā īpašuma specifikas.

Nodrošini vērtētājam piekļuvi objekta apsekošanai

Īpašuma apskate ir obligāts posms. Tās laikā tiek veikta foto fiksācija, īpašuma stāvokļa novērtēšana, tā atbilstība kadastrālās uzmērīšanas lietā pievienotajam plānam. Jāatceras, ka īpašuma tirgus vērtībai nekad NETIEK pieskaitīta kustamā manta – mēbeles, tehnika, apgaismojums un interjera priekšmeti. Būtiskākie vērtību noteicošie faktori ir īpašuma tips, lokācija un juridiskie aspekti.

Uztici vērtēšanu profesionāļiem. Kvalitatīvi sagatavots vērtējums var pasargāt no problēmām un aiztaupīt papildus izmaksas. Katrai kredītiestādei ir savs “melnais” saraksts ar vērtētājiem, kuru objektivitāte vai reputācija var šķist apšaubāma. Rezultātā var rasties situācija, kurā viena banka vērtējumu pieņem, bet cita ne. “Latio” vērtējumus atzīst visas komercbankas Latvijā - vari būt drošs, ka vērtējums būs sagatavots pēc augstākajiem kvalitātes standartiem.

Piesaki nekustamā īpašuma vērtējumu, aizpildot kontaktformu, vai sazinies: +371 67 032 300

Citi saistītie raksti