Pārdod Title land Sabile
  • Izmantošanas veids: Komercapbūvei
  • Kanalizācija: Pilsētas
  • Pievadceļš: Asfaltēts
  • Ūdensapgāde: Pilsētas
  • Kanalizācija: Pilsētas

Zeme Sabiles pilsētas centrā 2.53 ha platībā izvietota upes pusē starp Ventspils ielu un atpūtas parka estrādi. 400 metru attālumā atrodas labiekārtota Abavas peldvieta ar nojumi, grilēšanas vietu un tramplīnu, un tiek projektēts ūdenstransporta centrs.

Adrese Lakstīgalu iela 1 ir sadalīta divās kadastra vienībās: 0013-002-0182 (1.95ha) un 0013-002-0183 (0.58ha). Lietošanas mērķis Nr.0600 "Individuālo dzīvojamo māju apbūve"; Sabiles pilsētas funkcionālajā plānojumā "DzS" - dzīvojamās savrupmājas.
Iela asfaltēta, un visas pilsētas komunikācijas iet gar gruntsgabala robežu - ūdensvads, kanalizācija, elektrība.

Pārdošanas cena 1 Eur/m2 jeb 25 000 EUR par visu kopplatību. Iespējams iegādāties arī katru daļu atsevišķi.