Rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LATIO”

Reģistrācijas Nr. 41703000843

Juridiskā adrese: Elizabetes iela 21A-102, Rīga, LV-1010

Banka: A/s Swedbank

Konts Nr. LV87HABA0001408035914 M/V

Tālr.: +371­ 67032300  

E-pasts: latio@latio.lv

www.latio.lv