Pasīvo ēku kritēriji

Īpatnējais siltumenerģijas patēriņš apkurei ≤15 kWh/(m²gadā)
Maksimālā apkures slodze uz dzīvojamās platības kvadrātmetru ≤10 W/m²
Īpatnējais telpu dzesēšanas enerģijas patēriņš ≤15 kWh/(m²/gadā)
Pārkaršanas biežums (iekštelpu temperatūra) 25℃ ≤10%
Blīvuma pārbaudes rezultāts pie n50 ≤0.6 gaisa izmaiņas/h
Kopējais primārās enerģijas patēriņš ≤120 kWh/(m²gadā)
1 “Industriālās energoefektivitātes klasteris”, Kārlis Grīnbergs
2 www.ecopassivehouses.com, skatīts 11.05.2022
Izmantojot šajā lapā publicēto informāciju, lapas lietotājs apzinās, ka informācija var būt nepilnīga un/vai neprecīza, kā arī piekrīt, ka SIA “Latio” nevar būt atbildīga, arī finansiāli, par jebkādu kaitējumu, kas lapas lietotājam vai jebkurai trešajai personai radusies tāpēc, ka ir tikusi lietota vai nepareizi lietota šajā mājaslapā sniegtā informācija, vai arī tāpēc, ka tā kādu laiku nav bijusi pieejama.';