1 EPM130. Mājokļu apsildāmo telpu platība (%) 07.04.2022
3 MAI010. Ar mājokļa uzturēšanu saistītie izdevumi uz vienu mājsaimniecību 2005 - 2021 07.04.2022
4 EPM360. Mājsaimniecību izdevumi par patērētajiem energoresursiem
Izmantojot šajā lapā publicēto informāciju, lapas lietotājs apzinās, ka informācija var būt nepilnīga un/vai neprecīza, kā arī piekrīt, ka SIA “Latio” nevar būt atbildīga, arī finansiāli, par jebkādu kaitējumu, kas lapas lietotājam vai jebkurai trešajai personai radusies tāpēc, ka ir tikusi lietota vai nepareizi lietota šajā mājaslapā sniegtā informācija, vai arī tāpēc, ka tā kādu laiku nav bijusi pieejama.';