Mēnesis Janvāris Februāris Marts Aprilis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris
Patēriņš 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
Saražots 1 19 70.2 351.7 658.3 766.1 784.9 744 540 371.5 143 23.8 5.8
Ieejas jauda
446 W/m2 rotora laukuma
Kopā patērēts, kWh
2100
Kopā saules baterijas saražoja, kWh
4478.3
Ieguvums, kWh
2378.3
Maksimālā ievadītā jauda
pie 11.6 m/s
Vidējais vēja ātrums
7.3 m/s
Turbīnas izejas jauda
38 W/m2 rotora laukuma
1 Dati izmantoti pēc Enefit uzrādītā saražotā elektroenerģijas apjoma gadā pie konkrētajiem kritērijiem.
2 “Dienas bizness” 2022.gada aprīļa numura pielikums.
2 http://xn--drmstrre-64ad.dk, skatīts 11.05.2022
Izmantojot šajā lapā publicēto informāciju, lapas lietotājs apzinās, ka informācija var būt nepilnīga un/vai neprecīza, kā arī piekrīt, ka SIA “Latio” nevar būt atbildīga, arī finansiāli, par jebkādu kaitējumu, kas lapas lietotājam vai jebkurai trešajai personai radusies tāpēc, ka ir tikusi lietota vai nepareizi lietota šajā mājaslapā sniegtā informācija, vai arī tāpēc, ka tā kādu laiku nav bijusi pieejama.';