1 Izmantoti dati no www.sunrise.maplogs.com un https://www.timeanddate.com, skatīts 21.04.2022
2 www.meteo.lv dati (skatīts 02.05.2022)
3 Novērojumu stacija "Liepāja piekraste" (darbojas kopš 2019. gada 26. februāra, Koordinātas: 56.518611; 20.986389)
4 Novērojumu stacija "Rīga — Universitāte" (darbojas kopš 1795. gada 1. janvāra, Koordinātas: 56.954797; 24.104686)
5 Novērojumu stacija "Rēzekne" (darbojas kopš 2019. gada 12. aprīļa, Koordinātas: 56.479862; 27.357136)
6 https://plusenergygroup.lv, skatīts 16.05.2022
7, 9 https://wea.lv/wind-energy, skatīts 11.04.2022
8, 10, 13 https://www.irena.org, skatīts 11.04.2022
Izmantojot šajā lapā publicēto informāciju, lapas lietotājs apzinās, ka informācija var būt nepilnīga un/vai neprecīza, kā arī piekrīt, ka SIA “Latio” nevar būt atbildīga, arī finansiāli, par jebkādu kaitējumu, kas lapas lietotājam vai jebkurai trešajai personai radusies tāpēc, ka ir tikusi lietota vai nepareizi lietota šajā mājaslapā sniegtā informācija, vai arī tāpēc, ka tā kādu laiku nav bijusi pieejama.';