2, 3 http://www.windenergy.lv/faq/lv, skatīts 02.05.2022
4 www.energy.gov, skatīts 02.05.2022
5 http://www.windenergy.lv, skatīts 03.05.2022
6, 8 “Dienas bizness” 2022.gada aprīļa numura pielikums.
7 latvia.thermia.com, skatīts 27.04.2022
Izmantojot šajā lapā publicēto informāciju, lapas lietotājs apzinās, ka informācija var būt nepilnīga un/vai neprecīza, kā arī piekrīt, ka SIA “Latio” nevar būt atbildīga, arī finansiāli, par jebkādu kaitējumu, kas lapas lietotājam vai jebkurai trešajai personai radusies tāpēc, ka ir tikusi lietota vai nepareizi lietota šajā mājaslapā sniegtā informācija, vai arī tāpēc, ka tā kādu laiku nav bijusi pieejama.';