Energoefektivitātes klase A+ A B C D E F
Dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas, apkurināmā platība
no 50 līdz 120 m2 ≤35 ≤60 ≤75 ≤95 ≤150 ≤180 virs 180
no 120 līdz 250 m2 ≤35 ≤50 ≤65 ≤90 ≤130 ≤150 virs 150
Dzīvojamās ēkas, apkurināmā platība
Viendzīvokļa, divdzīvokļu un daudzīvokļu ēkas, dzīvojamās ēkas, publiskai lietošanai, dažādu sociālo grupu kopdzīves mājas
no 150 līdz 250 m2 ≤30 ≤40 ≤60 ≤80 ≤100 ≤125 virs 125
Nedzīvojamās ēkas, apkurināmā platība
Biroju ēkas, izglītības iestāžu ēkas, viesnīcas, restorāni, sporta būves, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas
Virs 250 m2 ≤35 ≤45 ≤65 ≤90 ≤110 ≤150 virs 150
Nedzīvojamās ēkas, apkurināmā platība
Slimnīcas
Virs 250 m2 ≤40 ≤50 ≤70 ≤100 ≤120 ≤160 virs 160
Renovējot ēkas: Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika", ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis ēku atjaunošanai un pārbūvei 2
Ēkas būvniecības ieceres dokumentācijas akceptēšanas periods No 2015. gada 21. novembra
līdz 2020. gada 31. decembrim
No 2021. gada 1. janvāra
Ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis dzīvojamām ēkām, energoefektivitātes novērtējums apkurei atjaunojamajām un pārbūvējamām ēkām
Dauzdzīvokļu ēkas ≤90 kWh/m2 gadā ≤80 kWh/m2 gadā
Viendzīvokļa vai divdzīvokļu ēkas ≤100 kWh/m2 gadā ≤90 kWh/m2 gadā
Ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis nedzīvojamām ēkām (Noteikumu 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8 un 6.1.9 apakšpunktā minētie ēku veidi), energoefektivitātes novērtējums apkurei atjaunojamajām un pārbūvējamām ēkām
Ēkas, kuras ir valsts vai pašvaldības īpašumā un institūciju valdījumā un kurās atrodas valsts vai pašvaldības institūcijas ≤110 kWh/m2 gadā ≤90 kWh/m2 gadā
Pārējās nedzīvojamās ēkas ≤110 kWh/m2 gadā ≤100 kWh/m2 gadā
Spēkā esošu energosertifikātu rezultāti pēc to izdošanas gada 3

Šobrīd vairums ēku, kas saņēmušas energosertifikātus, ir kategorijās E un F, tikai neliela daļa atbilst A, B un C klasei. Ja detalizēti aplūko pagājušā gada rādītājus, tad A klasi sasniedza 2 ēkas, no kurām viena bija daudzdzīvokļu un otra cita tipa ēka. B klasi sasniedza gan izglītības iestāžu ēkas, gan biroju ēkas, sporta iestāžu ēkas, tirdzniecības pakalpojumu ēka, viesnīcu un restorānu ēkas u.c. Zemākās klases F un E visvairāk tika piešķirtas daudzdzīvokļu mājām:

2021. gadā izsniegtie energoserifikāti, kas arī 2022. gadā ir aktuāli

Ja esi gatavs pats iesaistīties, ko Tu vari izdarīt?

Noskaidro sava mājokļa energoefektivitātes rādītājus:

  • Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma pretestība
  • Inženiersistēmu efektivitātes rādītāji
  • Ēkas konstrukciju un inženiersistēmu tehniskais stāvoklis
  • Ēkas konstrukciju un inženiersistēmu ekspluatācijas parametri un kā tiek ekspluatēts
  • Ēkas konkstrukciju un inženiersistēmu uzlabošanas iespējas

Ja ēka vēl ir projektēšanas stadijā, tad pievērs uzmanību visiem faktoriem, kas ietekmē ēkas temperatūru, saules starojuma piekļuves iespējas, gaisa kustību un vietas, kur gaiss var iekļūt un izkļūt, telpu mitruma līmeni, izstaroto siltumu, papildus jāpievērš uzmanība arī jumtam, ārsienām, grīdai, durvīm un logiem, to novietojumam un formai, materiālam un izvēlētajai izolācijai, ēkas formai, termiskajiem tiltiem, ventilācijai, apkurei, ēkas siltuma vadībai, konstrukciju sastāvam, ēkas novietojumam un citiem faktoriem.
Ņemot vērā faktoru lielo klāstu, kas spēj ietekmēt rādītājus, vēlamies izcelt dažus, kuros visbiežāk saskatītas problēmas un ko ir viegli pašiem mājokļa iedzīvotājiem pārbaudīt.

Vispārēji

Enerģijas patēriņa samazināšana ietaupa naudu. Ja plānojat uzstādīt nelielu atjaunojamās enerģijas sistēmu, lai paši ražotu elektroenerģiju, piemēram, saules elektroenerģijas sistēmu vai nelielu vēja turbīnu, pirmais solis ir elektroenerģijas slodzes samazināšana, jo tas ļauj iegādāties mazāku un lētāku sistēmu

Vispirms aplūkojiet savu rēķinu par komunālajiem pakalpojumiem. Ir daudz veidu, kā samazināt elektroenerģijas patēriņu Jūsu mājoklī:
Pienācīgi izolējiet un hermētiski noslēdziet savu mājokli. Izvēlieties energoefektīvu apkures sistēmu.

Ierīces un elektronika - iegādājieties energoefektīvus produktus un izmantojiet tos efektīvi. Izmantojiet modernu pagarinātāju vai visas ierīces, ko nelietojat un kurām nav jāstrādā nepārtrauktā režīmā, pēc lietošanas atvienojiet no elektrotīkla, lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu, kas tiek izšķiesta, kad elektronika netiek izmantota, bet lēnām tiek patērēta enerģija no mājās esošajām pieslēgtajām ierīcēm, jums pašiem to nemanot. Samaziniet pastāvīgi ieslēgto ierīču skaitu.

Apgaismojums - iegādājieties energoefektīvus ražojumus (piemēram, LED spuldzes), efektīvi tos ekspluatējiet un, izmantojot energoefektīvus logus un jumta logus, ielaidiet mājās vairāk dienas gaismas.

Termogrāfija

Veicot termogrāfiju, speciālists ar speciālu termokameru apseko ēku, iekštelpas un ārējās konstrukcijas, fasādi, jumtu. Vietās, kur ir siltuma noplūde, attēls iekrāsojas sarkans. Tikai veicot ēkas apsekošanu ar termogrāfijas palīdzību, var atklāt pa kurieni - pa logiem, durvīm vai skursteni - aizplūst mājas siltuma enerģija. Termogrāfijas priekšrocība ir tā, ka tā atklāj slēptos enerģijas zudumus, piemēram, būvniecības nepilnības vai ekspluatācijas laikā radušos bojājumus.

Siltuma noplūdi var veicināt arī samirkusi siltumizolācija, kā arī jumtā var būt vietas, pa kurām iekļūst mitrums, siltumizolācijas materiāls samirkst un labāk vada siltumu. Ar termogrāfijas palīdzību var konstatēt bojājumus elektroinstalācijas sistēmā, piemēram, kontaktu savienojumu vietās, elektromotorā vai elektrības sadales skapī, atklājot to laikus, var novērst iespējamo kontaktu silšanu un pat aizdegšanos. Ēku pagrabos un bēniņu telpās izvietotos siltumtīklus, termogrāfijas pārbaudes rezultāti gandrīz vienmēr uzrāda cauruļvadu siltumizolācijas bojājumus, kas rada ievērojamus siltuma zudumus 4. Ir būtiski veikt šo pārbaudi konkrētos apstākļos, nodrošinot telpu un āra temperatūras pietiekamu grādu atšķirību, lai mērījumi būtu pēc iespējas precīzi.

Spiedientests

Pieaicināti speciālisti var veikt gaisa spiediena testēšanu, kas pazīstama arī kā gaisa hermētiskuma testēšana. Tas ir process, kurā mēra gaisa noplūdes apjomu no ēkas, izmantojot ventilatoru. Ēkā tiek vai nu radīts spiediens, vai samazināts spiediens līdz aptuveni 50 paskāliem, un rezultāts tiek raksturots kā ēkas gaisa caurlaidība. Līdzīgi termogrāfijai, arī spiedientesta veikšanas laikā ir jāievēro konkrēti kritēriji, lai iegūtu precīzus rezultātus.

Energoaudits

Energoaudits sniedz informāciju par to, kādi ir siltuma zudumu cēloņi, kādus atbilstošos un izdevīgākos pasākumus nepieciešams veikt, lai samazinātu izdevumus par apkuri un elektroenerģiju, paaugstinātu ērtības un saglabātu ēkas ilgtspēju. Saskaņā ar 2021. gadā izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem ”Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi” ir iespēja noteikt ēkas klasi, veicot arī vienkāršo ēkas energoauditu, kura aprēķinos tiek ņemta vērā tikai platība un enerģijas patēriņš. Energoaudita procedūru veic sertificēts eksperts ēku energoefektivitātes jomā (energoauditors), kurš veic vides mērījumus, ievāc datus par ēkas enerģijas patēriņu, veic aprēķinus un sniedz rekomendācijas. Šī novērtējuma rezultātā var izsniegt ēkas energosertifikātu (ekspluatējamai ēkai) vai energoefektivitātes aprēķinu projektam (projektiem pirms iesniegšanas būvvaldē), vai ēkas pagaidu energosertifikātu (ekspluatācijā nododamai ēkai). 5 Energoauditā tiks novērtēts, ar cik biezu materiālu ēka jāsiltina, kādi logi vai durvis jāuzstāda. Energoaudita siltumtehniskais aprēķins parādīs, kāds būs siltumenerģijas ietaupījums, novēršot esošās problēmas.

1 Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumi Nr. 222 "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi". https://likumi.lv/ta/id/322436
2 Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumi Nr. 280 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"". https://likumi.lv/ta/id/307966
3 https://data.gov.lv/, skatīts 09.05.2022
Izmantojot šajā lapā publicēto informāciju, lapas lietotājs apzinās, ka informācija var būt nepilnīga un/vai neprecīza, kā arī piekrīt, ka SIA “Latio” nevar būt atbildīga, arī finansiāli, par jebkādu kaitējumu, kas lapas lietotājam vai jebkurai trešajai personai radusies tāpēc, ka ir tikusi lietota vai nepareizi lietota šajā mājaslapā sniegtā informācija, vai arī tāpēc, ka tā kādu laiku nav bijusi pieejama.';