Kā atpazīt labu aģentu

Kā atšķirt labu aģentu no slikta?

Piedāvājumi

 • Labs aģents. Sadarbību sāks ar interviju, kurā izzinās Jūsu vajadzības, lai piedāvātu tikai Jūsu prasībām atbilstošus objektus, vai skaidri pamatos, kādēļ šāda objekta iegādi būtu vērts apsvērt.

 • Slikts aģents. Piedāvās iespējami daudz objektu, kuri atbilst Jūsu prasībām, lai darījums notiktu ātri un vienkārši.

Grūti jautājumi

 • Labs aģents. Nekad neteiks: „Es nezinu.” Uzzinās nepieciešamo informāciju, Jūs nemaldinot. Norādīs uz kompetentām personām šajā jautājumā – iedos kontaktinformāciju vai tml.

 • Slikts aģentsSacīs, ka šis jautājums nav viņa kompetencē, vai paudīs savu subjektīvo viedokli, par kuru nav pārliecināts.

Informācijas apstrāde

 • Labs aģents. Iedziļināsies katrā svarīgajā jautājumā, izskatīs visus dokumentus, lūgs citu komandas profesionāļu iesaisti, piemēram, juristu, vērtētāju, ja tas nepieciešams.

 • Slikts aģents. Nepilnīgi iedziļināsies informācijā par nekustamo īpašumu.


Attieksme pret klientu

 • Labs aģents. Uztvers Jūs kā savu darba devēju.

 • Slikts aģents. Uztvers Jūs kā peļņas avotu.


Precizitāte

 • Labs aģents. Sekos līdzi visiem procesiem.

 • Slikts aģents. Iespējams, piemirsīs nozīmīgas detaļas vai termiņus.

Aģenta nozīme

 • Labs aģents. Jau darījuma procesā Jums būs skaidrs, kādēļ Jums vienmēr ir nepieciešams nekustamo īpašumu aģents.

 • Slikts aģents. Jau procesā Jums taps skaidrs, ka šī aģenta līdzdalība Jums nesniedz nekādu papildu komfortu un drīzāk kavē darījuma noslēgšanas procesu.


Laika ekonomija

 • Labs aģents. Jums palīdzēs būtiski ieekonomēt laiku. Viņš rūpēsies par visu nepieciešamo, lai Jums atliktu tikai uzklausīt faktus, izvērtēt, uzdot jautājumus un pieņemt lēmumus.

 • Slikts aģents.  Laika ekonomiju Jūs īpaši neizjutīsiet, jo aģentā saskatīsiet starpnieku, kā mēdz teikt, vēl vienu kluso telefonu.

Darba laiks

 • Labs aģents. Pieskaņosies Jums, lai apskatītu kādu potenciālo īpašumu arī pēc darba laika vai brīvdienās.

 • Slikts aģents. Vēlēsies, lai Jūs pieskaņojaties viņa darba laikam. Negribīgi izturēsies pret piedāvājumu apskatīt objektu pēc darba laika vai brīvdienās.Uzziniet, kā strādā mūsu nekustamo īpašumu aģenti!