Igaunijas Ārlietu ministrija izsola divus īpašumus Rīgā | Latio - pārdod dzīvokli, pārdod māju, nekustamie īpašumi, izīrē dzīvokli, iznomā biroju, izīrē ofisu. Dzīvokļu vērtēšana, māju vērtēšana, nekustamā īpašuma vērtēšana. Nekustamie īpašumi Latvijā, Nekustamie īpašumi Rīgā, Jūrmalā. Konsultācijas.

Igaunijas Ārlietu ministrija izsola divus īpašumus Rīgā

2021-08-11

W1siziisijiwmjevmdgvmtevcnvoznyxotzxx1zpzhvzmi5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisije1mhgxmtajil1d?sha=14b5b09a


Pilna servisa nekustamo īpašumu uzņēmums "Latio", kam ir ekskluzīvas tiesības rīkot mutisku izsoli Igaunijas republikas īpašumā esošiem diviem īpašumiem Rīgā. Izsolē tiek piedāvāts nekustamais īpašums un ēka Skolas ielā 13, un zemes gabals komerciālai apbūvei Klusajā centrā Vidus ielā 2. Pieteikšanās izsolei notiek līdz 10.novembrim, mutiska izsole – 16.novembrī

Oficiāls paziņojums par Skolas ielu 13, LV-1010, Latvijas Republika


Igaunijas Republikas Ārlietu ministrija publicē šādu paziņojumu saskaņā ar Igaunijas valsts īpašumu likuma 58.panta 1.punktu.

Igaunijas Republikas Ārlietu ministrija (turpmāk – Pārdevējs) izsludina šāda nekustamā īpašuma publisku mutisko izsoli:

Nekustamais īpašums un ēka, kas atrodas Latvijas Republikā, Rīgā, Skolas ielā 13, LV-1010 (kadastra numurs 01000200115, kopējā platība 5’832,3 kv.m., zemes gabala platība 1261 kv.m, Valsts nekustamā īpašuma kadastra vienības apzīmējums KV33891 (turpmāk – Nekustamais īpašums). Pārdevēja īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu ir reģistrētas Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.5812. Izsolāmā Nekustamā īpašuma sākumcena ir 4 500 000 EUR. Izsoles drošības nauda ir 5% no izsoles sākumcenas. Izsoles solis ir 10’000 EUR.

Pārdevējs informē, ka Nekustamais īpašums tiek piedāvāts pārdošanai ar šādiem apgrūtinājumiem:

1.1.          Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošajā ēkā esošie dzīvokļi ir izīrēti Pārdevēja darbiniekiem un citiem īrniekiem (noslēgto īres līgumu saraksts ir pievienots Mutiskās izsoles nolikuma 1.pielikumā). Pircējam kā īpašniekam būs pienākums noslēgt 4 nomas līgumus, kas minēti Mutiskās izsoles nolikuma 5.-8.pielikumā, ar Igaunijas Republikas vēstniecību Rīgā vēstniecības darbiniekiem vienlaicīgi ar Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanu.

1.2.          Pircējam kā īpašniekam būs pienākums noslēgt nomas līgumu (Mutiskās izsoles nolikuma 2.pielikums) ar Igaunijas Republikas vēstniecību Rīgā kā Mutiskās izsoles nolikuma 2.pielikumā minēto telpu nomnieku vienlaicīgi ar Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanu.

Par mutiskās izsoles dokumentiem un informāciju par Nekustamā īpašuma apskati vērsties pie kontaktpersonām: Jānis Šīns (tālrunis: +37129195740, e-pasts: janiss@latio.lv), Igors Terehovs (tālrunis: +37129933699, e- pasts: igors@latio.lv) un Kristjans Salks (tālrunis: +3725069699, e-pasts: kristjan.salk@mfa.ee).

Mutiskās izsoles dokumenti:

1)     Mutiskās izsoles nolikums;

2)     1.pielikums Mutiskās izsoles nolikumam - Noslēgto īres līgumu saraksts;

3)     2.pielikums Mutiskās izsoles nolikumam – Nomas līguma ar Igaunijas Republikas vēstniecību Rīgā projekts;

4)     3.pielikums Mutiskās izsoles nolikumam – Pirkuma līguma bez bankas aizdevuma projekts;

5)     4.pielikums Mutiskās izsoles nolikumam – Pirkuma līguma ar bankas aizdevumu projekts;

6)     5.pielikums Mutiskās izsoles nolikumam – Nomas līguma projekts_dzīvoklis 7;

7)     6.pielikums Mutiskās izsoles nolikumam - Nomas līguma projekts_dzīvoklis 14-15;

8)     7.pielikums Mutiskās izsoles nolikumam - Nomas līguma projekts_dzīvoklis 25;

9)     8.pielikums Mutiskās izsoles nolikumam - Nomas līguma projekts_dzīvoklis 30;

10)  24 uz paziņojuma dienu spēkā esošie nomas līgumi.

Izsoles pretendentiem jāreģistrējas mutiskajai izsolei, sūtot pieteikumu uz janiss@latio.lv .

Reģistrācijas termiņš: 2021. gada 10.novembris.

Reģistrācijas pieteikums jāiesniedz latviešu, igauņu vai angļu valodā, un tajā jāietver šādi dati:

1) pretendenta vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, personas kods vai reģistrācijas numurs, un pasta adrese;

2) apliecinājums par dalību Nekustamā īpašuma izsolē saskaņā ar paredzēto nolikumu;

3) pieteikumam jāpievieno maksājuma uzdevums par izsoles drošības naudas samaksu. Izsoles drošības nauda 5% apmērā no izsoles sākumcenas pretendentam ir jāiemaksā pirms pieteikuma iesniegšanas Igaunijas Republikas Finanšu ministrijas norēķinu kontā, Swedbank AS, konta numurs EE932200221023778606, atsauces Nr. 2800047423, maksājuma mērķis: “Izsoles drošības nauda par Skolas 13, Rīga”. Maksājuma uzdevums, kas apliecina izsoles drošības naudas samaksu, ir jāpievieno pieteikumam par dalību izsolē.

4) pretendenta paraksts. Ja pieteikumu iesniedz juridiskas personas vai fiziskas personas pārstāvis – jāpievieno pārstāvības tiesības apliecinoša pilnvara. Pilnvara nav nepieciešama, ja juridiskas personas vārdā pieteikumu iesniedz tās likumiskais pārstāvis.

Mutiskā izsole notiks Latvijas Republikā, Rīgā, Skolas ielā 13, LV-1010, 2021. gada 16. novembrī pl.14:00.

Izsoli rīko Latvijas Republikā reģistrēts uzņēmums SIA LATIO, reģistrācijas Nr. 41703000843, adrese Elizabetes iela 21a, Rīga, LV-1010, tālrunis: +371 67032300, e-pasts: latio@latio.lv, turpmāk – izsoles rīkotājs.

 

Oficiāls paziņojums par Vidus ielu 2, LV-1010, Latvijas Republika 

Nekustamais īpašums, kas atrodas Latvijas Republikā, Rīgā, Vidus ielā 2 (kadastra numurs 01000110018, zemes gabala platība 1108 kv.m., Valsts nekustamā īpašuma kadastra vienības apzīmējums KV1131 (turpmāk – Nekustamais īpašums). Pārdevēja īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu ir reģistrētas Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1741). Izsolāmā Nekustamā īpašuma sākumcena ir 1 900 000 EUR. Izsoles drošības nauda ir 5% no izsoles sākumcenas. Izsoles solis ir 10’000 EUR.

Par mutiskās izsoles dokumentiem un informāciju par Nekustamā īpašuma apskati vērsties pie kontaktpersonām: Jānis Šīns (tālrunis: +37129195740, e-pasts: janiss@latio.lv), Igors Terehovs (tālrunis: +37129933699, e- pasts: igors@latio.lv) un Kristjans Salks (tālrunis: +3725069699, e-pasts: kristjan.salk@mfa.ee).

 

Mutiskās izsoles dokumenti:

1)         Mutiskās izsoles nolikums;

2)         1.pielikums Mutiskās izsoles nolikumam - Pirkuma līgums bez bankas aizdevuma;

3)         2.pielikums Mutiskās izsoles nolikumam - Pirkuma līgums ar bankas aizdevumu.

 

Izsoles pretendentiem jāreģistrējas mutiskajai izsolei, sūtot pieteikumu uz janiss@latio.lv.

Reģistrācijas termiņš: 2021. gada 10.novembris.

Reģistrācijas pieteikums jāiesniedz latviešu, igauņu vai angļu valodā, un tajā jāietver šādi dati:

1) pretendenta vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, personas kods vai reģistrācijas numurs, un pasta adrese;

2) apliecinājums par dalību Nekustamā īpašuma izsolē saskaņā ar paredzēto nolikumu;

3) pieteikumam jāpievieno maksājuma uzdevums par izsoles drošības naudas samaksu. Izsoles drošības nauda 5% apmērā no izsoles sākumcenas pretendentam ir jāiemaksā pirms pieteikuma iesniegšanas Igaunijas Republikas Finanšu ministrijas norēķinu kontā, Swedbank AS, konta numurs EE932200221023778606, atsauces Nr. 2800047423, maksājuma mērķis: “Izsoles drošības nauda par Vidus iela 2, Rīga”. Maksājuma uzdevums, kas apliecina izsoles drošības naudas samaksu, ir jāpievieno pieteikumam par dalību izsolē.

4) pretendenta paraksts. Ja pieteikumu iesniedz juridiskas personas vai fiziskas personas pārstāvis – jāpievieno pārstāvības tiesības apliecinoša pilnvara. Pilnvara nav nepieciešama, ja juridiskas personas vārdā pieteikumu iesniedz tās likumiskais pārstāvis.

Mutiskā izsole notiks Latvijas Republikā, Rīgā, Skolas ielā 13, LV-1010, 2021. gada 16. novembrī pl.14:00.

Izsoli rīko Latvijas Republikā reģistrēts uzņēmums SIA LATIO, reģistrācijas Nr. 41703000843, adrese Elizabetes iela 21a, Rīga, LV-1010, tālrunis: +371 67032300, e-pasts: latio@latio.lv, turpmāk – izsoles rīkotājs.

Jānis Šīns

+371 29195740

janiss@latio.lv

Piesakies jaunumiem