Turpinās MAS "PNB Banka" grupas uzņēmumu nekustamo īpašumu pārdošana un izsoles | Latio - pārdod dzīvokli, pārdod māju, nekustamie īpašumi, izīrē dzīvokli, iznomā biroju, izīrē ofisu. Dzīvokļu vērtēšana, māju vērtēšana, nekustamā īpašuma vērtēšana. Nekustamie īpašumi Latvijā, Nekustamie īpašumi Rīgā, Jūrmalā. Konsultācijas.

Turpinās MAS "PNB Banka" grupas uzņēmumu nekustamo īpašumu pārdošana un izsoles

2020-12-10

W1siziisijiwmjavmtivmtevntdvbzhyegm0bl9sb2dvx2t2ywryywf0c19tyxpzlmpwzyjdlfsiccisinrodw1iiiwimtuwedexmcmixv0?sha=bf24d27f

Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.latio.lv/ papildināts saraksts ar izsolē izliktiem Bankas grupas uzņēmumiem piederošiem īpašumiem Rīgā, Jūrmalā, Berģos, Babītes novadā un Ķekavas novadā. Pieteikšanās izsolei līdz 2021.gada 11.janvāra vai 13.janvāra plkst. 17:00.

 

1) SIA LANATA piederošais nekustamais īpašums Augusta Deglava ielā, Rīgā.

Kadastra Nr. 01001212947, kurš sastāv no zemes gabala 3367 m2 platībā (turpmāk - "Nekustamais īpašums Nr.1").

Nekustamā īpašuma Nr.1 novērtējums un izsoles sākumcena ir 200 000 EUR. Izsoles solis ir 5 000 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Drošības nauda ir 20 000 EUR.

Izsoles sākuma datums un laiks: 02.02.2021. plkst. 13:00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 10.02.2021. plkst. 13:00. Pieteikšanās izsolei līdz 11.01.2021. plkst. 17:00.
SIA SIA LANATA konta numurs ir LV26BLIB1001005254001, AS "Industra Bank".

2) SIA VISALIA piederošie nekustamie īpašumi Zeltiņu ielā 11, RīgāKadastra Nr. 01005710461, kurš sastāv no desmit būvēm - garāžām (kadastra apzīmējumi 0100 071 2053 001, …002, …003, …004, …005, …006, …007, …008, …009, …010), un Stopiņu ielā, Rīgā, kadastra Nr. 01000712053, kas ir zemes gabals 2347 m2 platībā (tas viss kopā turpmāk - "Nekustamais īpašums") (tas viss kopā turpmāk - "Nekustamais īpašums Nr.2").

Nekustamā īpašuma Nr.2 novērtējums un izsoles sākumcena ir 56 000 EUR. Izsoles solis ir 1 000 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Drošības nauda ir 5 600 EUR.

Izsoles sākuma datums un laiks: 02.02.2021. plkst. 13:00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 10.02.2021. plkst. 13:00. Pieteikšanās izsolei līdz 11.01.2021. plkst. 17:00.
SIA VISALIA konta numurs ir LV61MULT1010A66340010, AS "Industra Bank".

3) SIA DAYS piederošie nekustamie īpašumi Alises ceļš 11/13 /15Alises ceļš 11, 
kadastra Nr. 80880050581, kas ir zemes gabals 0,3106 ha platībā un atrodas Alises ielā 11, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā,

Alises ceļš 13, kadastra Nr. 80880050583, kas ir zemes gabals 0,3107 ha platībā un atrodas Alises ielā 13, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā

Alises ceļš 15, kadastra Nr. 80880050585, kas ir zemes gabals 0,3271 ha platībā un atrodas Alises ielā 15, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, (tas viss kopā turpmāk - "Nekustamais īpašums Nr.3").

Nekustamā īpašuma Nr.3 novērtējums un izsoles sākumcena ir 46 000 EUR. Izsoles solis ir 1000 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Drošības nauda ir 4 600 EUR.

Izsoles sākuma datums un laiks: 02.02.2021. plkst. 13:00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 10.02.2021. plkst. 13:00. Pieteikšanās izsolei līdz 11.01.2021. plkst. 17:00.
SIA DAYS konta numurs ir LV02MULT1010A61700010, AS "Industra Bank".

4) SIA Magnum Estate piederošais nekustamais īpašums Lapu ielā 19A Berģos, Garkalnes novadāKadastra Nr. 80600060504, kurš sastāv no zemes vienības 0,1408 ha platībā (kadastra apzīmējums 80600060719), zemes vienības 0,1525 ha platībā (kadastra apzīmējums 80600060720), zemes vienības 0,1535 ha platībā (kadastra apzīmējums 80600060721), zemes vienības 0,2659 ha platībā (kadastra apzīmējums 80600060722) un zemes vienības 0,0899 ha platībā (kadastra apzīmējums 80600060723), (turpmāk - "Nekustamais īpašums Nr.4").

Nekustamā īpašuma Nr.4 novērtējums un izsoles sākumcena ir 104 500 EUR. Izsoles solis ir 2000 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Drošības nauda ir 10 450 EUR.

Izsoles sākuma datums un laiks: 04.02.2021. plkst. 13:00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 12.02.2021. plkst. 13:00. Pieteikšanās izsolei līdz 13.01.2021. plkst. 17:00.

SIA Magnum Estate konta numurs ir Nr. LV70MULT1010A58400010, AS "Industra Bank".

5) SIA Magnum Estate piederošās 916/1100 domājamās daļas (turpmāk - "Nekustamais īpašums") no nekustamā īpašuma Olgas ielā 18Jūrmalā, kadastra Nr. 13000163810, kas ir zemes gabals 2143 m2 platībā (turpmāk - "Nekustamais īpašums Nr.5").

Nekustamā īpašuma Nr.5 novērtējums un izsoles sākumcena ir 55 500 EUR. Izsoles solis ir 1000 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Drošības nauda ir 5 550 EUR;

Izsoles sākuma datums un laiks: 04.02.2021. plkst. 13:00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 12.02.2021. plkst. 13:00. Pieteikšanās izsolei līdz 13.01.2021. plkst. 17:00.

SIA Magnum Estate konta numurs ir LV70MULT1010A58400010, AS "Industra Bank".

6) SIA Magnum Estate piederošās 1/2 ēkas domājamā daļa un 1222/10000 zemes domājamās daļas (turpmāk - "Nekustamais īpašums Nr.6") no nekustamā īpašuma Zemgales ielā 26, Jūrmalā


Kadastra Nr. 13000163809, kas ir zemes gabals 2453 m2 platībā un uz tā atrodošais namīpašums: dzīvojamā ēka un trīs palīgceltnes, izbūves (turpmāk - "Nekustamais īpašums Nr.6").

Nekustamā īpašuma Nr.6 novērtējums un izsoles sākumcena ir 71 000 EUR. Izsoles solis ir 1000 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Drošības nauda ir 7 100 EUR.

Izsoles sākuma datums un laiks: 04.02.2021. plkst. 13:00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 12.02.2021. plkst. 13:00. Pieteikšanās izsolei līdz 13.01.2021. plkst. 17:00.

SIA Magnum Estate konta numurs ir LV70MULT1010A58400010, AS "Industra Bank".

7) SIA SERENITY piederošais nekustamais īpašums Bērzes
Kadastra Nr. 80560010359, kas ir zemes gabals 7,03 ha platībā un atrodas "Bērzes" Daugmales pagastā, Ķekavas novadā, (turpmāk - "Nekustamais īpašums Nr.7").

Nekustamā īpašuma Nr.7 novērtējums un izsoles sākumcena ir 82 620 EUR. Izsoles solis ir 2000 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Drošības nauda ir 8 262 EUR.

Izsoles sākuma datums un laiks: 04.02.2021. plkst. 13:00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 12.02.2021. plkst. 13:00. Pieteikšanās izsolei līdz 13.01.2021. plkst. 17:00.

SIA SERENITY konta numurs ir LV50MULT1010A61710010, AS "Industra Bank".

Informācija par pieteikšanos izsolei, izsoles kārtību, darījumu noslēgšanas noteikumiem un citiem jautājumiem ir noteikta izsoles noteikumos (turpmāk - "Izsoles Noteikumi"), ar kuriem var bez maksas iepazīties Bankas interneta vietnē www.pnbbanka.eu vai Latio interneta vietnē https://izsoles.latio.lv/. Tālrunis papildus informācijai +371 67032300.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties Nekustamo īpašumu izsolēs, jāveic šādas darbības:

  • līdz 2021.gada 11.janvāra vai 13.janvāra plkst. 17:00 jāiepazīstas ar Izsoles Noteikumiem, jāpiedalās klātienes identifikācijā Latio un/vai Bankas birojā, rakstiski jāapliecina piekrišana Izsoles Noteikumiem, jāiesniedz Latio un/vai Bankā saskaņā ar Izsoles Noteikumiem aizpildīts Pieteikums/i un visi citi Izsoles Noteikumos norādītie dokumenti;
  • līdz 2021.gada 11.janvāra vai 13.janvāra plkst. 23:59 jāiemaksā Bankas kontā Nr. LV26BLIB1001005254001, AS "Baltic International Bank", dalības maksa/as 121 EUR, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis 21 EUR;
  • jāiemaksā attiecīgo Bankas grupas uzņēmumu kontos (norādīti katra atsevišķā Nekustamā īpašuma Izsoļu sludinājumā) drošības nauda/as 10% apmērā no Nekustamo īpašumu sākumcenas/nām, ievērojot Izsoles Noteikumos noteikto termiņu un kārtību.

Pieteikums/i par dalību izsolē/ēs un tam pievienotie dokumenti ir iesniedzami Bankā Rīgā, Elizabetes ielā 15-2, darba dienās no plkst. 9.00 - 17.00, vai Latio Rīgā, Elizabetes ielā 21A, darba dienās no plkst. 9.00 - 17.00, vai nosūtāmi uz šādu e-pastu izsoles@latio.lv elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Visām personām, kurām uz Nekustamajiem īpašumiem ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēgumam.

Ar visu Bankas grupas uzņēmumu nekustamo īpašumu sarakstu un to indikatīvajām sākuma cenām var iepazīties https://static.pnbbanka.eu/media/documents/PNB_MEMO_LV.pdf vai https://izsoles.latio.lv/

 

Piesakies jaunumiem