Tiek izsludinātas MAS “PNB Banka” un tās grupas uzņēmumu nekustamo īpašumu 1. izsoles | Latio - pārdod dzīvokli, pārdod māju, nekustamie īpašumi, izīrē dzīvokli, iznomā biroju, izīrē ofisu. Dzīvokļu vērtēšana, māju vērtēšana, nekustamā īpašuma vērtēšana. Nekustamie īpašumi Latvijā, Nekustamie īpašumi Rīgā, Jūrmalā. Konsultācijas.

Tiek izsludinātas MAS “PNB Banka” un tās grupas uzņēmumu nekustamo īpašumu 1.izsoles

2020-11-10

W1siziisijiwmjavmtevmtavn3n2oxrkbna2m19sb2dvx2t2ywryywf0c19tyxpzlmpwzyjdlfsiccisinrodw1iiiwimtuwedexmcmixv0?sha=3b80ecb4

Maksātnespējīgās AS “PNB Banka”, reģistrācijas Nr. 40003072918, (turpmāk – “Banka”) maksātnespējas procesa administrators Vigo Krastiņš, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pilnskalna 911”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lanata” un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Days” sadarbībā ar SIA “Latio”, reģistrācijas Nr. 41703000843, (turpmāk – “Latio”), paziņo, ka elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.latio.lv/ 1.izsolēs tiek pārdots Bankai un tās grupas uzņēmumiem piederoši šādi nekustamie īpašumi (turpmāk visi kopā - “Nekustamie īpašumi”):

1) Lienes iela 42, Jūrmala, kadastra Nr. 1300 009 5805, kurš sastāv no zemes gabala 576 kv.m. un uz tā esošās dzīvojamās ēkas 273,3 kv.m. platībā (turpmāk – “Nekustamais īpašums Nr.1”).

Nekustamā īpašuma Nr.1 novērtējums un izsoles sākumcena ir 333 750 EUR. Izsoles solis ir 5 000 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Drošības nauda ir 33 375 EUR;

 

2) Pilskalnu iela 9 - 1, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. 8076 900 3666, kurš sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.1 129,2 kv.m. platībā un tam piederošajām 1292/4988 domājamām daļās no būves (kadastra apzīmējums 80760072034001) un zemes (kadastra apzīmējums 80760072034) (turpmāk – “Nekustamais īpašums Nr.2”).

Nekustamā īpašuma Nr.2 novērtējums un izsoles sākumcena ir 136 306 EUR. Izsoles solis ir 3 000 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Drošības nauda ir 13 630,60 EUR;

 

3) Pilskalnu iela 9 - 2, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. 8076 900 3667, kurš sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.2 116 kv.m. platībā un tam piederošajām 1160/4988 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 80760072034001) un zemes (kadastra apzīmējums 80760072034) (turpmāk – “Nekustamais īpašums Nr.3”).

Nekustamā īpašuma Nr.3 novērtējums un izsoles sākumcena ir 122 380 EUR. Izsoles solis ir 3 000 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Drošības nauda ir 12 238 EUR;

 

4) Pilskalnu iela 9 - 4, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. 8076 900 3669, kurš sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.4 124,6 kv.m. platībā un tam piederošajām 1246/4988 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 80760072034001) un zemes (kadastra apzīmējums 80760072034) (turpmāk – “Nekustamais īpašums Nr.4”).

Nekustamā īpašuma Nr.4 novērtējums un izsoles sākumcena ir 136 000 EUR. Izsoles solis ir 3 000 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Drošības nauda ir 13 600 EUR;

 

5) “Rītupes 1”, Grēnes, Olaines novads, kadastra Nr. 8080 003 0005, kurš sastāv no zemes gabala 6,7 ha platībā (turpmāk – “Nekustamais īpašums Nr.5”).

Nekustamā īpašuma Nr.5 novērtējums un izsoles sākumcena ir 85 330 EUR. Izsoles solis ir 1 500 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Drošības nauda ir 8 533 EUR;

 

6) “Kālīši-1”, Andrupenes pagasts,Dagdas novads, kadastra Nr. 6042 006 0320, kurš sastāv no zemes gabala 1,48 ha platībā, un “Kālīši-2”, Andrupenes pagasts,Dagdas novadā, kadastra Nr. 6042 006 0107, kurš sastāv no zemes gabala 1,24 ha platībā (turpmāk – “Nekustamais īpašums Nr.6”).

Nekustamā īpašuma nr.6 novērtējums un izsoles sākumcena ir 17 625 EUR. Izsoles solis ir 500 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Drošības nauda ir 1762,50 EUR.

 

Izsoļu sākuma datums un laiks: 04.01.2021. plkst. 13:00 . Izsoļu noslēguma datums un laiks: 12.01.2021. plkst. 13:00. Pieteikšanās izsolēm līdz 04.12.2020. plkst. 17:00.

 

Informācija par pieteikšanos izsolei, izsoles kārtību, darījumu noslēgšanas noteikumiem un citiem jautājumiem ir noteikta izsoles noteikumos (turpmāk – “Izsoles Noteikumi”), ar kuriem var bez maksas iepazīties Bankas interneta vietnē www.pnbbanka.eu vai Latio interneta vietnē https://izsoles.latio.lv/. Tālrunis papildus informācijai +371 67032300.

 

Visām personām, kuras vēlas piedalīties Nekustamo īpašumu izsolēs, jāveic šādas darbības:

- līdz 2020.gada 4.decembra plkst. 17:00 jāiepazīstas ar Izsoles Noteikumiem, jāpiedalās klātienes identifikācijā Latio un/vai Bankas birojā, rakstiski jāapliecina piekrišana Izsoles Noteikumiem, jāiesniedz Latio un/vai Bankā saskaņā ar Izsoles Noteikumiem aizpildīts Pieteikums/i un visi citi Izsoles Noteikumos norādītie dokumenti;

- līdz 2020.gada 4.decembra plkst. 23:59 jāiemaksā  Bankas kontā Nr. LV85PRTT0260000003400, AS "Privatbank" dalības maksa/as 121 EUR, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis 21 EUR;

- jāiemaksā Bankas kontā Nr. LV85PRTT0260000003400, AS "Privatbank" drošības nauda/as 10 % apmērā no Nekustamo īpašumu sākumcenas/nām, ievērojot Izsoles Noteikumos noteikto termiņu un kārtību.

 

Pieteikums/i par dalību izsolē/ēs un tam pievienotie dokumenti ir iesniedzami Bankā Rīgā, Elizabetes ielā 15-2, darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00, vai Latio Rīgā, Elizabetes ielā 21A, darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00, vai nosūtāmi uz šādu e-pastu izsoles@latio.lv elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

 

Visām personām, kurām uz Nekustamajiem īpašumiem ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēgumam.

 

Ar visu Bankas grupas uzņēmumu nekustamo īpašumu sarakstu un to indikatīvajām sākuma cenām var iepazīties https://static.pnbbanka.eu/media/documents/PNB_MEMO_LV.pdf vai https://izsoles.latio.lv/

Piesakies jaunumiem