Pakalpojumi – nekustamo īpašumu vērtēšana | Latio

Mūsu vērtējumu atzīst visas Latvijas komercbankas

Veicam visu veidu nekustamo īpašumu vērtēšanu Latvijā bez teritoriāliem, īpašuma veida un vērtības ierobežojumiem – pircējiem, pārdevējiem, iznomātājiem, investoriem u. c. „Latio” ir LĪVA (Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas) asociētais biedrs.

Pasūtīt vērtējumu

Visus vērtējumus gatavojam elektroniski parakstītus

Tagad visus vērtējumus sagatavojam elektroniski un parakstītus ar elektronisko parakstu, kas ļauj mūsu klientiem vērtējumu saņemt ātrāk un lētāk nekā drukātā formā. Komercvērtējumiem un nestandarta vērtējumiem cena tiek noteikta individuāli atkarībā no vērtējuma apjoma.

Vērtēšanas pakalpojumu veidi

Nekustamā īpašuma vērtēšana

Mūsu speciālisti ir veikuši vairāk nekā 80 000 objektu vērtējumu visā Latvijā. Veicam jebkura veida nekustamā īpašuma vērtēšanu: dzīvokļu, māju, biroju, komercobjektu u. c.

Biznesa (uzņēmuma) un specializēto īpašumu vērtēšana

Mums ir pieredze un zināšanas specifisku īpašumu un naudas plūsmas objektu vērtēšanā. Specializēto objektu vērtēšana: degvielas uzpildes stacijas, karjeri, viesnīcas, mazās hidroelektrostacijas, vēja elektrostacijas, biogāzes koģenerācijas stacijas, derīgo izrakteņu atradnes u. c.

Kustamās mantas un mežu, lauksaimniecības zemju vērtēšana

Visu veidu ražošanas iekārtu, tehnoloģisko līniju un autotransporta vērtēšana visā Latvijā uzņēmējdarbības un privātām vajadzībām. Latio ir arī Mežu un lauksaimniecības zemju nodaļa, kuras pārziņā ir mežu un lauksaimniecības zemju vērtēšana un darījumu starpniecības pakalpojumi.

Konsultācijas nekustamā īpašuma attīstītājiem un investoriem

Balstoties uz mūsu profesionāļu iegūtajiem tirgus analīzes datiem, viņu pieredzi un zināšanām, sniedzam konsultācijas jauno daudzdzīvokļu namu projektu, ciematu, noliktavu, biroju ēku un biznesa centru attīstītājiem.

Nekustamā īpašuma tirgus analītiskie pētījumi korporatīvajiem klientiem

Piedāvājam specializētus tirgus analītiskos pētījumus, kas ir sagatavoti konkrētam mērķim, apstākļiem un vajadzībām. Mūsu speciālistu veiktos tirgus pētījumus savā ikdienas darbā izmanto vairākas Latvijas komercbankas, investori un attīstītāji.

Veicam biznesa un privātīpašuma vērtēšanu dažādiem mērķiem
 • Aizdevuma nodrošinājumam
 • Pirkuma un pārdevuma summas noteikšanai
 • Ieguldījumam būvniecības stadijā
 • Finanšu pārskatu vajadzībām
 • Tiesas procesam (šķiršanās lietas u. c., uzņēmuma sadalei)
 • Investoru piesaistei
 • Ieguldījumam uzņēmuma pamatkapitālā
 • Piespiedu atsavināšanai sabiedrības vajadzībām vai tiesvedības gadījumā.

 

Kāpēc pasūtīt īpašuma vērtējumu „Latio”?

Cik ilgā laikā mēs sagatavojam vērtējuma pārskatu
 • Dzīvokļa vērtējumu sagatavojam 2 līdz 3 darbdienu laikā Rīgā un tuvākajos Pierīgas rajonos, kā arī Jūrmalā, bet pārējā Latvijā 3 līdz 5 darbdienu laikā.
 • Savrupmājas vai apbūves zemesgabala vērtējumu sagatavojam 3 līdz 5 darbdienu laikā.
 • Vienkāršu komerctelpu vērtējumu sagatavojam 4 līdz 5 darbdienu laikā.
 • Apjomīgu un kompleksu objektu vērtēšanas laiks ir, sākot no 5 darbdienām atkarībā no objekta rakstura.

Termiņš ir norādīts darbam, kas nepieciešams novērtējuma pārskata sagatavošanai pēc vērtēšanas objekta apskates dabā un dokumentu saņemšanas.

Nekustamā īpašuma vērtēšanas cena

Vērtēšanas cena ir atkarīga no īpašuma veida un specifiskām prasībām attiecībā uz vērtējuma sagatavošanu. Standarta īpašumu veidiem esam noteikuši standarta vērtēšanas cenu.

Kas ir tirgus vērtība?

Tirgus vērtība - aprēķināta summa, par kādu  vērtēšanas datumā īpašumam būtu jāpāriet no viena īpašnieka pie otra savstarpēji nesaistītu pušu darījumā starp labprātīgu pārdevēju un labprātīgu pircēju pēc atbilstoša piedāvājuma, katrai no pusēm rīkojoties  kompetenti, ar aprēķinu un bez piespiešanas.

Vēlaties iegūt plašāku informāciju par nekustamā īpašuma vērtēšanu?

Sazinieties ar mūsu vērtēšanas speciālistiem!