Mežu vērtēšana un starpniecība

Latio Mežu un lauksaimniecības zemju nodaļas pārziņā ir mežu un lauksaimniecības zemju vērtēšana un darījumu starpniecības pakalpojumi. 

Pakalpojumi

Nodaļu pārstāv kompetenti un pieredzējuši profesionāļi, kuru zināšanas par tirgu apvienojumā ar plašo klientu datu bāzi nodrošina:

 • Sertificētus vērtēšanas pakalpojumus
  Sertificēts vērtētājs apsekos jūsu īpašumu un sagatavos standartiem atbilstošu vērtējumu, kas būs gatavs iesniegšanai, piemēram, kredītiestādēs vai LR Uzņēmumu reģistrā. Vērtējumā tiek iekļauts detalizēts pielietoto metožu, datu un aprēķinu apraksts.
 • Tirgus vērtības noteikšanu
  Mūsu speciālists pēc Jūsu iesniegtās informācijas un īpašuma apmeklēšanas sniegs kompetentu atzinumu par īpašuma tirgus vērtību. Jums būs iespēja pārliecināties un redzēt, kas, mūsuprāt, ietekmē Jūsu īpašuma tirgus vērtību, kādus aprēķinus un metodes mēs izmantojam un kādus faktorus esam ņēmuši vērā.
 • Darījumu starpniecību
  Sniegsim māklera pakalpojumus, nodrošinot, ka Jūsu īpašums tiks realizēts par visaugstāko iespējamo tirgus cenu. Jūsu īpašuma tirgus vērtības noteikšana būs neatņemama šī pakalpojuma sastāvdaļa. Tāpat piedalīsimies darījuma procesā un koordinēsim tā detaļas, lai pēc iespējas atvieglotu īpašuma pārdošanas procesu. Palīdzēsim un konsultēsim juridiskajos jautājumos.
 • Portfeļu darījumu starpniecību un pakalpojumus investoriem
  Sniegsim pakalpojumu uzņēmumiem, kas vēlas pārdot vai iegādāties lielāku skaitu īpašumu vienlaicīgi. Nodrošināsim īpašumu vērtības noteikšanu pēc īpašumu apsekošanas, sagatavosim profesionālu tirgus piedāvājumu, ar kuru apzināsim pēc iespējas vairāk potenciālo interesentu. Piedalīsimies un koordinēsim darījuma norisi, kā arī nepieciešamības gadījumā rekomendēsim vai pieaicināsim papildus speciālistus.
 • Tirgus analīzi
  Veiksim atbilstošu īpašumu tirgus izpēti un sniegsim profesionālu atzinumu par tirgus aktualitātēm, tendencēm un prognozēm. Spēsim sniegt konsultāciju par potenciālo ieguldījumu ienesīgumu, juridiskajiem aspektiem un riskiem, ja tādi būs.
 • Meža inventarizāciju (taksāciju)
  Mūsu sertificētie meža inventarizācijas darbu veicēji apsekos Jūsu īpašumu un sagatavos nepieciešamos datus, kas iesniedzami Valsts meža dienestā. Esam gatavi arī sniegt konsultāciju par labākajiem Jūsu meža apsaimniekošanas veidiem, kas palīdzēs saglabāt īpašuma dabas, ainaviskās un koksnes resursu vērtības ilgtermiņā.

Sadarbības pamatprincipi

Ikviena sadarbība tiek veidota, balstoties uz:

 • Tirgus neitralitāti
  Mēs neesam ieinteresēti iegādāties Jūsu meža īpašumu vai kokmateriālus, kā arī sniegt Jums citus mežsaimniecības pakalpojumus. Piedāvājam kompetentu palīdzību īpašuma tirgus vērtības noteikšanā, kā arī palīdzēsim atrast visizdevīgāko pircēju, ja vēlēsieties īpašumu pārdot.
 • Kvalitāti
  Uzņēmums Latvijas tirgū darbojas kopš 1991. gada un saviem klientiem piedāvā tikai tos risinājumus, kurus tie būs gatavi ieteikt citiem.
 • Konfidencialitāti
  Mūsu pienākums ir aizsargāt Jūsu personas informāciju, un mēs vēlamies panākt, lai Jūs justos droši. Mēs aizsargājam Jūsu konfidencialitāti atbilstoši ES Vispārīgajai datu aizsardzības regulai un citiem piemērojamajiem likumiem.
 • Precizitāti
  Par saviem darbiem mēs atbildam 100%. Ja kļūdīsimies – to atzīsim un labosim. Mūsu pakalpojumus sniedz tikai nozares profesionāļi ar atbilstošu izglītību, pieredzi un sertifikātiem. Dati, kas tiek izmantoti vērtējumu gatavošanā, ir pārbaudāmi un iegūti atbilstoši nozares prasībām un standartiem.
 • Uzticamību
  Mēs esam uzticami, atbildīgi un kompetenti. Mēs darām to, ko apsolām.

Starpniecības pakalpojumu mērķi

 • Savest kopā zemes pārdevēju ar gala pircēju
  Ja velēsieties pārdot savu īpašumu, mēs atradīsim tam pircēju, kas būs gatavs maksāt viskorektāko cenu tirgū. Vai tas būs kaimiņš, investīciju fonds, vai vietējais uzņēmējs.
 • Panākt abpusēji izdevīgu un godīgu darījumu
  Pēc Jūsu īpašuma novērtēšanas sniegsim padomu par labākajiem pārdošanas kanāliem un īstenosim veiksmīgu darījuma iznākumu. Vērtējot īpašumu un izvēloties tā potenciālos pircējus, ņemsim vērā visus īpašuma vērtību pozitīvi ietekmējošos faktorus, tos uzsvērsim un par tiem pastāvēsim.

Kontaktinformācija

Lai iegūtu vairāk informācijas par interesējošajiem jautājumiem, sazinies ar Latio Mežu un lauksaimniecības zemju nodaļu!