Pārdod Title land Purvciems, Rīga
  • Izmantošanas veids: Komercapbūvei
  • Pievadceļš: Asfaltēts

Pārdod divus zemes gabalus 2995 m2 un 4269 m2 Purvciemā, Nīcgales ielā 17a. Zemes gabali atrodas daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzD1). Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju maksimālais augstums – 5 stāvi.