Pārdod Title land Sloka, Jūrmala
  • Izmantošanas veids: Privātai apbūvei
  • Kanalizācija: Pilsētas
  • Ēka
  • Elektrība
  • Pievadceļš: Asfaltēts
  • Ūdensapgāde: Pilsētas
  • Kanalizācija: Pilsētas

Pārdod gruntsgabalu ar lietošanas mēķi - jaukta centra apbūves teritorija (JC 33), kur atļautais max apbūves blīvums ir 30%, max h 15 m. Galvenais izmantošanas veids - savrupmāju, rindu māju, daudzdzīvokļu māju, biroja ēku, tirdzniecības, kultūras, sporta, izglītības, veselības iestāžu apbūve.
Zemes gabals taisnstūra formas, pa ielu iet visas pilsētas komunikācijas - gāze, ūdens, kanalizācija. Uz doto brīdi tiek veikti darbi elektrības pieslēgšanai īpašumam. zemes gabalam ir veikta topogrāfiskā uzmērīšana.