Pārdod Title hotel Struteles muiža, Jaunpils pagasts, Tukuma novads
  • Apkures veids: Autonomā
  • Kanalizācija: Vietējā
  • Ūdensapgāde: Vietējā
  • Apkures veids: Autonomā

Struteles muiža vēstures avotos minēta jau 1482. gadā. 1835. gadā šajā muižā ir dzimis latviešu folklorists Krišjānis Barons.
Mūsdienās muižas ēku komplekss sastāv no pils (1346 kv.m), muižas vagara mājas (445 kv.m) kalpu mājas (378 kv.m) un vairākām mūra palīgēku drupām bez jumtiem.
Līdz 90. gadu beigām pilī atradusies Kr. Barona pamatskola. Pils ēka nav renovēta.
Ievērības cienīgs ir Struteles muižas parks, kuru sāka veidot 19. gs. 80. gados.
Parkā aug vairāki dižkoki, arī Latvijas skaistākais piramidiālais ozols.