Pārdod Title land Sabile
  • Izmantošanas veids: Komercapbūvei
  • Kanalizācija: Pilsētas
  • Pievadceļš: Asfaltēts
  • Ūdensapgāde: Pilsētas
  • Kanalizācija: Pilsētas

Pārdošanā apbūves zeme Talsu novadā Sabiles pilsētas centrā 1.4ha kopplatībā, ko var pirkt kopā vai atsevišķi:
A) Ventspils iela 20a - 0.7ha platībā;
B) Ventspils iela 20b - 0.7ha, kam 2003-2006.gadā tika veikta topogrāfija un inženierģeoloģiskā izpēte, kā arī saņemts PAU un tehniskie noteikumi tirdzniecības centra būvniecībai ar auto stāvlaukumu.
Atrodas Sabiles pilsētas vēsturiskajā centrā līdzās kultūras nama.

Daļai īpašuma 2003-2006.gadā tika veikta topogrāfija un inženierģeoloģiskā izpēte, kā arī saņemts PAU un tehniskie noteikumi tirdzniecības centra būvniecībai ar auto stāvlaukumu.

Objekts atrodas centrā līdzās kultūras namam. Līdz Abavas krastam 400m, līdz Vīna kalnam 800m, līdz Pedvāles mākslas parkam 1.5km.

Funkcionālais zonējums pilsētas attīstības plānā: Dzīvojamo māju apbūve (DzS), Publiskās apbūves teritorija (P) un Dabas un apstādījumu teritorija (DA), ko aizņem mežs, kāpjošs reljefā uz augšu (Abavas senlejas pamatteritorijas "Neitrālā zona", kas nozīmē atvieglotu īpašuma apsaimniekošanu). Paredzētā apbūves laukuma reljefs ir līdzens un kopts.

Gruntsgabaliem līdzās atrodas pilsētas ūdensvads, kanalizācija un elektrolīnija; gar ielas malu ietīkoti apgaismes stabi un apstādījumi. Robežojas ar reģionālās nozīmes autoceļu P130 Kandava - Veģi.

Cena katram zemes gabalam 7000m2 platībā sastāda 12 000 EUR, jeb 1.7 EUR/m2.

Ventspils ielas pretējā pusē iespējams iegādāties vēl divus gruntsgabalus 2.5ha kopplatībā par cenu 1 EUR/m2 (kadastra Nr. 88130020182).