Pārdod Title land Jelgava
  • Izmantošanas veids: Komercapbūvei
  • Kanalizācija: Pilsētas
  • Elektrība
  • Pievadceļš: Asfaltēts
  • Ūdensapgāde: Pilsētas
  • Kanalizācija: Pilsētas

Pārdod 3 zemes gabalus Komerc apbūvei ar kopējo platību 6,1681 ha.
Cukura iela 23, Jelgava - platība 4.0658 ha,
Cukura iela 25, Jelgava - platība 0.5399 ha,
Cukura iela 27, Jelgava - platība 1.5624 ha.

Asfaltēts piebraucamais ceļš no Cukura ielas un no Aviācijas ielas.

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumu 2009 - 2021 gadam,
teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir "Darījumu apbūves teritorija".
Pieejams lielas jaudas elektrības pieslēgums.