Pārdod Title land
  • Izmantošanas veids: Lauksaimniecībai
  • Pievadceļš: Zemes

Pārdod zemes īpašumu Mazās Juglas piekrastē. Ainaviska vide. 40 min. attālumā līdz Rīgas centram. Iespējams atdalīt > 2.0 ha. Uz 1 zeme vienības pieļaujams izbūvēt 2as viensētas. Sadales tīkla elektrolīnijas pievads īpašuma teritorijā. Perspektīvā tiks izbūvēt asfaltēts pievada ceļš Rīga-Tīnuži (šobrīd LVC projektēšanas stadijā). Izdalīšanas iespējas, iegādes cena un norēķinu kārtība ir apspriežama.