Pārdod Title land Ogre
  • Izmantošanas veids: Privātai apbūvei

Tiek pārdota zemes vienība Andreja ielā 16B, Ogre, Ogres nov.. Zemes vienība atrodas teritorijā, kurai noteikta plānotā (atļautā) zemes izmantošana kā blīva savrupmāju apbūves teritorija.
Apgrūtinājums - Dzelceļa Rīga-Daugavpils aizsargjosla.
Zemes kopplatība ir 1619 m2 un tiek pārdota par - 6800 eur.