Pārdod Title land Kocēnu pagasts, Kocēnu novads
  • Izmantošanas veids: Privātai apbūvei
  • Pievadceļš: Asfaltēts

Pārdod apbūves gabalu Kocēnos, blakus Valmieras pilsētas robežai. Piemērots privātmāju apbūves attīstībai,un komercapbūvei. Blakus zemes gabalam Silviko ražotne, Kocēnu novada ūdens attīrīšanas iekārtas. Pamatojoties uz spēkā esošo Kocēnu novada teritorijas plānojumu, zemes gabals atrodas ciemata teritorijā, pēc zemes lietošans veida - lauku apbūves teritorija, rūpnieciskās apbūves teritorija, dabas un apstādījumu teritorija. Zemes gabalam ir neregulāra daudzstūru forma un līdzens reljefs ar vieglu kritumu A daļā un nogāzi gar zemes gabala Z daļas robežu. Aptuveni 700 m attālumā atrodas Kocēnu novada pārvalde, bērnu dārzs, veikali, skola, sporta skola. Valmieras pilsēta centrs atrodas aptuveni15 min brauciena attālumā ar automašīnu. Papildus informācijai lūdzu zvanīt.