Pārdod Title land Imanta, Rīga
  • Izmantošanas veids: Komercapbūvei
  • Kanalizācija: Pilsētas
  • Pievadceļš: Asfaltēts
  • Ūdensapgāde: Pilsētas
  • Kanalizācija: Pilsētas

Pārdod zemi daudzstāvu apbūvei Imantā, jaunais teritorijas zonējums (DZD1). 8.12.16. saņemta būvvaldes uzziņa (nosūtīsim pēc pieprasījuma), ka tur var atrasties 10 stāvu ēka, ja uz blakus zemesgabala neatrodas savrupmāja, kura šobrīd tur ir un pieder trešajai personai. Uz zemesgabala var atrasties 4 stāvu ēka, ja uz blakus zemesgabala atrodas savrupmāja. Ir saņemti ārējo inženiertīklu tehniskie noteikumi, no kā secināms, ka ir iespējams saņemt Rīgas siltums siltumu, Sadales tīklu elektrību, Rīgas ūdens ūdeni un kanalizāciju, lietus ūdens novadīšana vēlama gruntsgabalā.