Pārdod Title land Imanta, Rīga
  • Izmantošanas veids: Komercapbūvei

Pārdod zemesgabalu Imantā.
Īpašums sastāv no zemes gabala 7,9182 ha platībā un divu dzīvokļu mājas.
Zemesgabala atļautā izmantošana - 5,2429 ha - savrupmāju apbūves teritorija, kur atļauta savrupmāju, dvīņu māju, pirmsskolas izglītības iestāžu, sabiedrisko, kultūras, ārstniecības un vietējas nozīmes sporta būvju apbūve; 2,2326 ha - dabas pamatnes teritorija.